Matematika je jezik vesolja

Kdaj lahko delimo s 3 in 9?

)

Števila pišemo tako, da od desne proti levi zapisujemo enicedeseticestoticetisočice …

Število je deljivo s 3, če je s 3 deljiva vsota njegovih števk.

Število je deljivo z 9, če je s 9 deljiva vsota njegovih števk.

PRIMER:

Zanima nas ali je število 1368 deljivo s 3.

1 + 3 + 6 + 8 = 18

18 je vsota števk števila 1368. Ker je število 18 deljivo s 3 (18 : 3 = 6), je tudi število 1368 deljivo s 3.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Kaj je relacija deljivosti?

Prepoznavanje deljivosti


Kdaj lahko delimo s 6? »

« Kdaj lahko delimo z 2, 5 in 10?

No comments yet.

Leave a Reply