Matematika je jezik vesolja

Kdaj lahko delimo s 6?

)

Števila pišemo tako, da od desne proti levi zapisujemo enicedeseticestoticetisočice …

Naravno število je deljivo s 6, če je deljivo z 2 in deljivo s 3.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Kaj je relacija deljivosti?

Prepoznavanje deljivosti


Določanje vrednosti za deljivost »

« Kdaj lahko delimo s 3 in 9?

No comments yet.

Leave a Reply