Matematika je jezik vesolja

Kdaj lahko delimo z 2, 5 in 10?

)

Števila pišemo tako, da od desne proti levi zapisujemo enice, desetice, stotice, tisočice

Če je mesto enice deljivo z 2, je tudi celotno število deljivo z 2.

Če je mesto enice deljivo s 5, je tudi celotno število deljivo s 5.

Če je na mestu enice 0, je število deljivo z 10.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Kaj je relacija deljivosti?

Prepoznavanje deljivosti


Kdaj lahko delimo s 3 in 9? »

« Deljenje izrazov 5

No comments yet.

Leave a Reply