Matematika je jezik vesolja

Koeficient in eksponent v polinomu

Primer polinoma 1 »

« Reševanje enačb s korenom 6

No comments yet.

Leave a Reply