Matematika je jezik vesolja

Kompleksna ravnina 2

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj so kompleksna števila?

Kompleksna števila grafično

Imaginarna števila in število i


Kompleksna ravnina 3 »

« Kompleksna ravnina 1

1 Comment

 1. Marjan Mrak
  June 11, 2019 at 20:54 #

  Zadnji primer mi je nejasen, oziroma nasprotuje razlagi “Kompleksna ravnina 1”.

  Če imaginarni del kompleksnega števila ni podan, je – glede na videno – lahko katera koli vrednost. V “enki” pa je imaginarni del v tem primeru enak 0.

  Zadnji primer – Re z > -1 bi moral potemtakem biti ČRTA, ne področje?

  Reply

Leave a Reply