Matematika je jezik vesolja

Komutativnostni zakon za seštevanje

)

Zakon o zamenjavi členov ali komutativnostni zakon pravi, da lahko pri seštevanju člene seštevamo v poljubnem vrstnem redu.

Zato velja:

a + b = b + a

 

Če si na številski premici ogledamo primer:

komutativnostni zakon 1

 

 

 

Če številu 2 prištejemo 3 dobimo 5.

Enako dobimo, če številu 3 prištejemo 2.

komutativnostni zakon 2

 

 

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Osnovno seštevanje

Seštevanje 2

Seštevanje – dodatek


 

Asociativnostni zakon za seštevanje »

« Seštevanje

No comments yet.

Leave a Reply