Matematika je jezik vesolja

Kot med grafom funkcije in ordinatno osjo

Kot tangente z abscisno osjo 2 »

« Kot tangente z abscisno osjo 1

1 Comment

  1. Kristjan
    January 11, 2017 at 21:39 #

    Zdravo!
    Zdi se mi, da ste se zmotili pri računanju alfe, ker ste vzeli 0 namesto 2.5 in zato pride alfa 63,43 namesto 86.05.

    Reply

Leave a Reply