Matematika je jezik vesolja

Kot tangente z abscisno osjo 1

Kot med grafom funkcije in ordinatno osjo »

« Kot med grafom funkcije in abscisno osjo

No comments yet.

Leave a Reply