Matematika je jezik vesolja

Kot tangente z abscisno osjo 2

Kot tangente z ordinatno osjo »

« Kot med grafom funkcije in ordinatno osjo

No comments yet.

Leave a Reply