Matematika je jezik vesolja

Kot tangente z ordinatno osjo

Kot med krivuljama »

« Kot tangente z abscisno osjo 2

1 Comment

  1. katja
    September 8, 2014 at 20:02 #

    Kaj pa če ima tangenta negativni smerni koeficient? Kako se pri tem odštevajo koti in kateri kot gledamo (topi ali ostri)?
    Npr. f(x)=1-arctgx ima tangento z neg. smernim koeficientom, in če računam po vašem postopku mi pride tgx=-1, torej je tudi kot negativen.

    Reply

Leave a Reply