Matematika je jezik vesolja

Koti v presečišču daljic

Dokaz za sovršna kota »

« Komplementarna in suplementarna kota

No comments yet.

Leave a Reply