Matematika je jezik vesolja

Krajevni vektor in I, J, K vektorji

Seštevanje in odštevanje vektorjev v prostoru »

« Koordinatni sistem v prostoru 2

No comments yet.

Leave a Reply