Matematika je jezik vesolja

Krajevni vektor – naloga

Razpolovišče daljice – naloga »

« Določanje koordinate točke z vektorji

No comments yet.

Leave a Reply