Matematika je jezik vesolja

Kvadratni koren

x = \sqrt {a}  če in samo, če je  x^2 = a

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Potence in eksponenti

Razumevanje kvadratnih korenov

Poenostavljanje korenov


Kubični koren »

« Realna števila na številski premici

No comments yet.

Leave a Reply