Matematika je jezik vesolja

Linearna funkcija

Graf linearne funkcije »

« Obseg in ploščina trikotnika

1 Comment

  1. anonim
    June 4, 2017 at 15:07 #

    f(x)=-2x+2

    Reply

Leave a Reply