Matematika je jezik vesolja

Množenje

)

Množenje je osnovna računska operacija pri kateri faktorjem ali množencem priredimo produkt.

Množenje lahko smatramo tudi kot krajši zapis seštevanja.

2 + 2 + 2 + 2 lahko krajše zapišemo kot 4 x 2.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Osnovno množenje

Množenje 2 – tabele za množenje

Naloga – množenje enomestnega števila


Komutativnostni zakon za množenje »

« Asociativnostni zakon za seštevanje

No comments yet.

Leave a Reply