Matematika je jezik vesolja

Naloga 3 – logaritemska funkcija

Naloga 4 – logaritemska funkcija »

« Naloga 2 – logaritemska funkcija

No comments yet.

Leave a Reply