Matematika je jezik vesolja

Naloga 5 – logaritemska funkcija

Naloga 6 – logaritemska funkcija »

« Naloga 4 – logaritemska funkcija

No comments yet.

Leave a Reply