Matematika je jezik vesolja

Naloga 7 – logaritemska funkcija

Naloga 8 – logaritemska funkcija »

« Naloga 6 – logaritemska funkcija

No comments yet.

Leave a Reply