Matematika je jezik vesolja

Naloga 8 – logaritemska funkcija

Naloga 9 – logaritemska funkcija »

« Naloga 7 – logaritemska funkcija

No comments yet.

Leave a Reply