Matematika je jezik vesolja

Naloga 9 – koncentrični krogi in elipsa

Naloga 10 »

« Naloga 8

1 Comment

  1. Erazem Bahčič
    May 13, 2017 at 14:46 #

    Živijo, se mi zdi, da je tukaj možna še druga rešitev (a= koren 13, b=5) – pokončna elipsa. Lep pozdrav, E

    Reply

Leave a Reply