Matematika je jezik vesolja

Negativno število pod korenom 2

Kompleksna rešitev kvadratne enačbe »

« Negativno število pod korenom 1

No comments yet.

Leave a Reply