Matematika je jezik vesolja

Neodvisna in odvisna spremenljivka

Injektivna in surjektivna funkcija »

« Ničla funkcije in začetna vrednost

No comments yet.

Leave a Reply