Matematika je jezik vesolja

Ničla funkcije in začetna vrednost

Neodvisna in odvisna spremenljivka »

« Graf funkcije

No comments yet.

Leave a Reply