Matematika je jezik vesolja

Obseg in ploščina trikotnika

Linearna funkcija »

« Razpolovišče daljice

1 Comment

  1. valentin
    October 27, 2014 at 09:56 #

    mislim da bi lahko naredil še video o obsegu in ploščini več kotnikov

    Reply

Leave a Reply to valentin