Matematika je jezik vesolja

Odštevanje

)

Kadar se ukvarjamo z množico naravnih števil, je odštevanje računska operacija, ki ni vedno izvedljiva.

To pomeni, da lahko odštevamo samo manjše število od večjega. Primer: 9 – 3 = 6

Če bi hoteli izračunati 3 – 9 pa bi dobili rešitev, ki ne spada v množico naravnih števil.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Osnovno odštevanje

Primer 2 – Odštevanje dvomestnih števil

Odštevanje 2


Računanje z oklepaji »

« Distributivnostni zakon

No comments yet.

Leave a Reply