Matematika je jezik vesolja

Odvod logaritemske in eksponentne funkcije – formule

Odvod funkcije – primer 1 »

« Odvod krožne funkcije 5

No comments yet.

Leave a Reply