Matematika je jezik vesolja

Osnovni izrek o deljenju naravnih števil

)

Če med seboj delimo dve naravni števili a in b (a > b), ki nista v relaciji deljivosti, pri deljenju vedno dobimo ostanek.

PRIMER:

20 : 4 = 5 … 20 in 4 sta v relaciji deljivosti, ker pri deljenju dobimo naravno število.

21 : 5 = 4,2 … 21 in 5 nista v relaciji deljivosti, ker pri deljenju ne dobimo naravnega števila.

Drug način je, da zapišemo: 21 : 5 = 4 ostanek 1.

 

Osnovni izrek o deljenju naravnih števil

Če naravno število a delimo z naravnim številom b, dobimo dve natančno določeni naravni števili: kvocient k in ostanek r.

a = k * b + r

a – deljenjec

b – deljitelj

k – kvocient

r – ostanek

Ostanek r je vedno nenegativen in manjši od delitelja b.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Relacija deljivosti

Relacija deljivosti – primer


Primer 1 »

« Praštevilski razcep 2

No comments yet.

Leave a Reply