Matematika je jezik vesolja

Parabola in premica

Elipsa in hiperbola »

« Dve krožnici

No comments yet.

Leave a Reply