Matematika je jezik vesolja

Ploščina in diagonala pravokotnika

n-kotnik »

« Ploščina trapeza – naloga 2

1 Comment

  1. Janez
    December 9, 2018 at 09:51 #

    Zanima me kako se resi ta naloga:
    Izračunaj ploščino enakokrakega trapeza, katerega daljša osnovnica meri 26 cm, srednjica 23 cm, krak pa 5 cm.

    Reply

Leave a Reply