Matematika je jezik vesolja

Ploščina in obseg – naloga

Ploščine trikotnikov v pravokotniku so enake »

« Ploščina trikotnika – dokaz

No comments yet.

Leave a Reply