Matematika je jezik vesolja

Ploščina trikotnika – dokaz

Ploščina in obseg – naloga »

« Ploščina kvadrata – primer

No comments yet.

Leave a Reply