Matematika je jezik vesolja

Ploščine trikotnikov v pravokotniku so enake

Ploščina enakostraničnega trikotnika »

« Ploščina in obseg – naloga

1 Comment

  1. Nona
    April 27, 2017 at 23:38 #

    That’s a genuinely impsvrsiee answer.

    Reply

Leave a Reply