Deljenje polinomov

Razlaga 6min 6s

Deljenje polinomov

Razlaga 6min 6s

OSNOVE DELJENJA POLINOMOV

Deljenje polinomov je proces, kjer imamo dva polinoma: deljenec (polinom, ki ga delimo) in delitelj (polinom, s katerim delimo). Rezultat je kvocient, ki je prav tako polinom, in v nekaterih primerih ostane tudi ostanek.

POSTOPEK DELENJA

  1. Urejanje polinomov: Najprej uredimo oba polinoma po padajočih potencah spremenljivke.
  2. Deljenje vodilnih členov: Delimo vodilni člen deljenca z vodilnim členom delitelja. Rezultat postane prvi člen kvocienta.
  3. Množenje in odštevanje: Kvocient pomnožimo z deliteljem in rezultat odštejemo od deljenca. Preostali del je naš novi deljenec.
  4. Ponovitev postopka: Postopek ponavljamo, dokler stopnja novega deljenca ni manjša od stopnje delitelja.
  5. Ostanek: Če stopnja deljenca postane manjša od stopnje delitelja in ne moremo več deliti, je preostali deljenec ostanek.
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij