Matematika je jezik vesolja

Potence imaginarne enote i

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj so kompleksna števila?

Kompleksna števila grafično

Imaginarna števila in število i


Realni in imaginarni del števila »

« Množenje kompleksnih števil

No comments yet.

Leave a Reply