Matematika je jezik vesolja

Presečišča z X in Y osjo 1

Risanje grafov 1 »

« Risanje grafov s pomočjo presečišč 2

No comments yet.

Leave a Reply