Matematika je jezik vesolja

Presečišča z X in Y osjo 2

Naklon premice 1 »

« Risanje grafov 1

No comments yet.

Leave a Reply