Matematika je jezik vesolja

Primer polinoma 1

Primer polinoma 2 – Hornerjev algoritem »

« Koeficient in eksponent v polinomu

No comments yet.

Leave a Reply