Matematika je jezik vesolja

Prostornina in površina 5

Višina valja »

« Prostornina in površina 4

1 Comment

  1. Sabina
    November 2, 2015 at 21:27 #

    Pozdravljeni,
    predvidevam, glede na to da sem dobila isti rezultat, izračunamo tudi tako, da najprej iz formule za osnovno ploskev valja izračunamo r in potem ta r vstavimo v formulo za ploščino osnega preseka in dobimo v. Meni je bil manj zakompliciran postopek.

    Reply

Leave a Reply