Asimptota racionalne funkcije

Razlaga 3min 1s

Asimptota racionalne funkcije

Razlaga 3min 1s

ASIMPTOTA RACIONALNE FUNKCIJE

DEFINICIJA RACIONALNE FUNKCIJE

Racionalna funkcija je matematična funkcija, ki jo lahko izrazimo kot količnik dveh polinomov. To pomeni, da je racionalna funkcija oblike f(x) = P(x)/Q(x), kjer sta P(x) in Q(x) polinoma, Q(x) pa ne sme biti ničelni polinom (Q(x) ≠ 0).

KONCEPT ASIMPTOTE

Asimptota racionalne funkcije je ravna črta, ki opisuje vedenje grafa funkcije, ko se x ali f(x) približujejo določenim vrednostim, vendar jih nikoli ne dosežejo. Obstajajo tri vrste asimptot: navpične, vodoravne in poševne asimptote.

  1. Navpične asimptote se pojavijo, ko se funkcija približuje neskončnosti ali minus neskončnosti, ko se x približuje določeni vrednosti. To se zgodi, ko je imenovalec Q(x) enak 0, vendar števec P(x) ni enak 0 pri isti vrednosti x.
  2. Vodoravne asimptote opisujejo obnašanje grafa funkcije, ko se x približuje neskončnosti ali minus neskončnosti. Vodoravna asimptota se pojavi, ko se vrednost funkcije približuje določeni konstanti.
  3. Poševne (ali oblique) asimptote so asimptote, ki niso ne navpične ne vodoravne. Pojavijo se, ko stopnja števca presega stopnjo imenovalca za eno.

KAKO NAJDEMO ASIMPTOTE RACIONALNE FUNKCIJE?

  1. Navpične asimptote: Rešimo enačbo Q(x) = 0. Vsaka rešitev, pri kateri P(x) ni enak 0, bo lokacija navpične asimptote.
  2. Vodoravne asimptote: Če je stopnja polinoma v števcu manjša od stopnje polinoma v imenovalcu, je y=0 vodoravna asimptota. Če sta stopnji enaki, je vodoravna asimptota y=koeficient pri najvišji potenci števca / koeficient pri najvišji potenci imenovalca.
  3. Poševne asimptote: Če stopnja števca presega stopnjo imenovalca za eno, izvedemo deljenje polinomov, da dobimo linearno enačbo, ki predstavlja poševno asimptoto.

PRIMER: Za funkcijo f(x) = (2x² + 3x – 5)/(x – 1), poiščimo asimptote.

  1. Navpična asimptota: Rešimo x – 1 = 0, kar nam da x = 1. Pri x = 1, imenovalec postane 0, števec pa ne, torej imamo navpično asimptoto pri x = 1.
  2. Vodoravna asimptota: Ker je stopnja števca (2) večja od stopnje imenovalca (1), vodoravne asimptote ni.
  3. Poševna asimptota: Izvedemo deljenje polinomov (2x² + 3x – 5) z (x – 1), kar nam da linearno enačbo. Recimo, da je rezultat deljenja 2x + 5. To pomeni, da je poševna asimptota y = 2x + 5.
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app