Seštevanje in odštevanje ulomkov

Razlaga 6min 52s

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Razlaga 6min 52s

OSNOVNI KONCEPTI

Ulomek je matematični izraz, ki predstavlja del celote in je sestavljen iz dveh delov: števca in imenovalca. Števec je število nad črto, ki pokaže, koliko delov imamo, imenovalec pod črto pa pokaže, na koliko delov je celota razdeljena.

SEŠTEVANJE ULOMKOV

Seštevanje ulomkov zahteva enake imenovalce. Če imamo dva ulomka z različnimi imenovalci, moramo najprej najti skupni imenovalec.

  1. Najdi skupni imenovalec: Skupni imenovalec je najmanjši skupni večkratnik imenovalcev ulomkov.
  2. Prilagodi ulomke: Prilagodi ulomke tako, da bodo imeli enak imenovalec.
  3. Seštej števce: Seštej števce prilagojenih ulomkov.
  4. Zapiši rezultat: Rezultat zapiši kot ulomek z novim skupnim imenovalcem.

ODŠTEVANJE ULOMKOV

Odštevanje ulomkov je podobno seštevanju, le da namesto seštevanja števcev, te odštejemo.

  1. Najdi skupni imenovalec: Tako kot pri seštevanju, najprej poišči skupni imenovalec.
  2. Prilagodi ulomke: Prilagodi ulomke na skupni imenovalec.
  3. Odštej števce: Odštej števce prilagojenih ulomkov.
  4. Zapiši rezultat: Rezultat zapiši kot ulomek z novim skupnim imenovalcem.

Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app