Matematika je jezik vesolja

Razpolovišče daljice – naloga

Bazna vektorja I in J – primer »

« Krajevni vektor – naloga

1 Comment

  1. Darko
    May 1, 2015 at 15:49 #

    to nalogo lahko rešimo s formulo S(a1+b1/2,a2+b2/2) ?

    Reply

Leave a Reply