Matematika je jezik vesolja

Razpolovišče daljice v prostoru

Določanje koordinate točke z vektorji 1 »

« Vzporedna vektorja

No comments yet.

Leave a Reply