Matematika je jezik vesolja

Razpolovišče daljice

Obseg in ploščina trikotnika »

« Razdalja med dvema točkama v ravnini

No comments yet.

Leave a Reply