Matematika je jezik vesolja

Razstavljanje izraza 1

pravila za računanje s potencami

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Potence

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni in kubični koren


Razstavljanje izraza 2 »

« Izpostavljanje skupnega faktorja 3

No comments yet.

Leave a Reply