Matematika je jezik vesolja

Risanje n-kotnika

Ploščina n-kotnika – primer 1 »

« notranji kot n-kotnika

No comments yet.

Leave a Reply