Matematika je jezik vesolja

Število i in različni eksponenti

Negativno število pod korenom in število i »

« Imaginarna števila in število i

No comments yet.

Leave a Reply