Matematika je jezik vesolja

21. Donosi obsega

21. Donosi obsega

22. Vrste stroškov

22. Vrste stroškov

23. Krivulje kratkoročnih stroškov

23. Krivulje kratkoročnih stroškov

24. Krivulja enakih stroškov (izokosta)

24. Krivulja enakih stroškov (izokosta)

25. Optimalna kombinacija proizvodnih dejavnikov

25. Optimalna kombinacija proizvodnih dejavnikov

26. Krivulja dolgoročnih povprečnih stroškov

26. Krivulja dolgoročnih povprečnih stroškov

27. Krivulja dolgoročnih mejnih stroškov

27. Krivulja dolgoročnih mejnih stroškov

28. Tržne strukture

28. Tržne strukture

29. Model popolne konkurence (P=MC)

29. Model popolne konkurence (P=MC)

30. Stroškovne funkcije in cena v popolni konkurenci

30. Stroškovne funkcije in cena v popolni konkurenci

31. Krivulja ponudbe za podjetje in panogo v popolni konkurenci

31. Krivulja ponudbe za podjetje in panogo v popolni konkurenci

32. Točka indiferentnosti oz. ničelna točka dobička

32. Točka indiferentnosti oz. ničelna točka dobička

33. Popolna konkurenca na dolgi rok

33. Popolna konkurenca na dolgi rok

34. Izračun PCC (12.naloga, str.40)

34. Izračun PCC (12.naloga, str.40)

35. Dolgoročno konkurenčno ravnotežje podjetja

35. Dolgoročno konkurenčno ravnotežje podjetja

36. Dolgoročna krivulja ponudbe panoge

36. Dolgoročna krivulja ponudbe panoge

37. Monopol in vzroki za nastanek

37. Monopol in vzroki za nastanek

38. Krivulje monopolista

38. Krivulje monopolista

39. Optimalni obseg proizvodnje za monopolista (MC=MR)

39. Optimalni obseg proizvodnje za monopolista (MC=MR)

40. Naloga za monopol

40. Naloga za monopol