Matematika je jezik vesolja

Verjetnost 22 – met treh kock

Verjetnost 23 – računanje z dogodki 1 »

« Verjetnost 21 – oštevilčeni listki

No comments yet.

Leave a Reply