Matematika je jezik vesolja

Verjetnost 23 – računanje z dogodki 1

Verjetnost 24 – računanje z dogodki 2 »

« Verjetnost 22 – met treh kock

No comments yet.

Leave a Reply